Bức tranh thiên nhiên mùa thu Ba Bể khi là khu vực tự nhiên xuất hiện cảnh quan đẹp hàng đầu

căn vườn nước nhà (VQG) Ba Bể, Bắc Kạn là khu vực tự nhiên xuất hiện cảnh quan đẹp hàng đầu miền bắc. trong thu nước hồ nước vào xanh phẳng lặng soi bóng những tán rừng già xung quanh. thay cho ngồi bên trên thuyền để vãn cảnh non […]

Read More →